Техничка поддршка

МОНТАЖА НА ИНВЕРТЕРИ

Продолжете го животниот век на вашиот инвертер, повикајте стручњак и не мачете се со монтажа. Вршиме брза и квалитетна монтажа на инвертер уредите.

МОНТАЖА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ТОПЛИНСКИ ПУМПИ 

Нудиме совет за техничка изведба, инсталација на системот со топлинска пумпа, изведба на подно греење, водоводна инсталација и монтажа на радијатори или фенкојлери. 

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА 

Вршиме одржување, чистење и сервис на инвертер уреди и топлински пумпи.

GO TOP